May 1st, Dinas Dinlle

Elan Grug Muse

(Wales)


Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/panoramajournal.org/public_html/wp-content/plugins/divi-machine/includes/modules/ACFItem/ACFItem.php on line 3175

Moon chasing cats, chasing
Shadows, chasing tail ends
of dreams into
satin-slippered cottongrass.

Raindrops, chasing teardrops,
chasing yellow eyes and field mice
round the corners of the dawn.

And down, the snow-blue,
cold-blue
honey-scented stars chase me.
Down, down, down
to the old, cold sea
that’s been waiting, waiting
waiting for me.

And as lilac chases skylark,
chases mint-faced blades of grass
the water licks my toe
licks my calf, licks my knee.
It hangs itself upon my throat
cold as a new pound coin.

And as moonlight chases
first light, chases
sleepy, saffron dawn-light
I swim with burning breath
and scorching skin
as the sea-cold chases
snow-cold chases damp and
heavy mist-cold
of the winter from my skin.

 

Daw’r lleuad ‘rôl y cathod,
‘rôl cysgodion, ‘rôl cynffonau
fy mreuddwydion, ‘rôl
plu’r gweunydd di-adain.

Daw’r glaw ar ôl y dagrau
‘rôl  canhwyllau’r llygadau
‘rôl y llygod man sy’n gwibio
o dan odre sgert y wawr.

Ac ar fy ôl daw’r sêr,
yr holl sêr oerlas, glas fel eira,
sêr melys fel y mêl
a’m hel i lawr, lawr, lawr
at yr hen fôr du
a fu’n aros cyhyd
amdana i.

A daw porffor ‘rôl yr hedydd
‘rôl y gweiriach ffresh-fel-mintys
wrth i’r dyfroedd lyfu ‘modiau
a fy nghluniau, a fy mronnau
a chrogi’n gadwyn am fy ngwddf,
yn oer fel ceiniog arian.

A daw golau’r lloer ‘rôl  golau
gwyn ‘rôl golau cysglyd, aur y wawr.
A nofiaf, gydag anadl losg
a chroen fel matsien
wrth i’r oerfel ddod ‘rôl
cenllysg man a niwloedd
a gaeafau cudd fy nghroen.

 

 

Elan Grug Muse

is a

Contributor for Panorama.

Grug Muse (1993) is a writer from Wales, who writes in Welsh and English. Her recent poetry collection, merch y llyn (Cyhoeddiadau’r Stamp, 2021) won the Welsh Book of the Year for Poetry in 2022. She is co-editor of the essay collection Welsh (Plural) (Repeater, 2022). She is currently completing a PhD on Welsh travel literature at Swansea University.

Loading...